16. Inspired by
 
 
Adriaenssens, P., (2000) Van hieraf mag je gaan – over het opvoeden van tieners. Tielt: Lannoo
Bakkers E. en Heylen L., (2001) Projectwerk, een opening naar de werkelijkheid. Leuven: CEGO Publishers
Bellerman, P., (1997) “Wij zijn niet dom!” Praktische tips van en voor leerlingen met leerstoornissen. Leuven/Apeldoorn: Garant
Berg van den, R., en Vandenberghe R., (1995) Wegen van betrokkenheid. Reflecties op onderwijsvernieuwing. Tilburg: Zwijsen
Berg van den, R., (2007) Denk aan je mensen; weerbarstigheid te lijf in het onderwijs en elders. Antwerpen/Apeldoorn: Garant
Bergstrom, B., (2006) Ieder kind verdient specifieke aandacht in opvoeding en onderwijs. Stockholm: Runa
Bisschop, J., (2005) Wie weet of het waar is? Heeswijk-Dinther: Esstede
Bisschop, J., (2003) Chatten met je dochter. Hoe het leven de technologie verandert. Amsterdam: Business contact
Bjorkvold, J., (1989) De muzische mens. Het kind en het lied – spelen en leren in alle levensfasen. Rotterdam: Ad. Donker
Block P., (2002) Het antwoord op Hoe? is Ja: doen wat belangrijk is. Schoonhoven: Academic Service
Bok, A., (2003) Innovatie tussen pressie en prikkel. Naar een school waarin kinderen samen zélf-leren in een rijke leeromgeving. Heeswijk-Dinther: Esstede
Bommerez, J., en Zijtveld van, K., ( 2001) Kun je een rups leren vliegen? Over de noodzakelijke kwantumsprong van veranderingsmanagement naar transformationeel leiderschap. Eemnes: Uitgeverij Nieuwe Dimensies
Bosch, A., (2006) Almanak van Barmhartigheid. Heeswijk: Uitgeverij Abdij van Berne
Boschma, J. en Groen, I., (2006) Generatie Einstein slimmer, sneller en socialer; communiceren met jongeren van de 21ste eeuw. Amsterdam: Pearson Education Benelux bv
Boutellier, A., (2007) Beter voor de klas; werken aan je persoonlijke kwaliteit. Soest: Uitgeverij Nelissen
Bouwhuis, M., (1999) Tijdvergeten bezig zijn. Adaptief taalonderwijs op Uilenspiegel. Enschede: SLO
Brandhof, J., (2004) Leer als een speer, leer sneller, beter en leuker. Maastricht: Brainware
Bransford, J., (2000) How people learn. Brain. Mind, Experience and School. Washington, D.C.: National Research Council
Braungart, M., &McDonough, W., (2007) Cradle to cradle. Heeswijk: Search knowledge BV
Bruijns, V., Egberink, W., Gansewinkel van, H., (2004) Het kind en het badwater. Sturingsdilemma’s in het onderwijs. Utrecht: Lemma
Camp P. en Erens F., (2003) De gekookte kikker. 400 dierenmetaforen over organisatieverandering. Amsterdam: Business Contact
Cohen, F., (2007) De herschepping van de wereld; het ontstaan van de moderne natuurwetenschap verklaard. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker
Compernolle, T., (2002) Stress vriend en vijand! Vitaal stressmanagement op het werk… en in het gezin. Tielt: Lannoo
Coonen, H., (2005) De leraar in de kennissamenleving. Open Universiteit Nederland
Covey. S., (2006) De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Amsterdam/Antwerpen: Business Contact
Csikszentmihalyi M., (1999) Flow, psychologie van de optimale ervaring. Amsterdam: Boom
Cuvelier, F., (1992) De stad van axen. Gids bij menselijke relaties. Kapellen: uitgeverij Pelkmans
Deen, N., (2006) Een begeleidende school. Ontwikkeling en perspectief Antwerpen/Apeldoorn: Garant
Dekkers, M., (2002) De larf. Over kinderen en metamorfose. Amsterdam/Antwerpen: uitgeverij Contact
Deley, T., (2004) Denken voelen doen. Sociaal-emotionele ontwikkeling in het basisonderwijs. Antwerpen/Apeldoorn: Garant
Delfos, M., (2000) Kinderen en gedragsproblemen. Lisse: Swets & Zeitlinger
Depuydt A., Deklerck J. en Deboutte G., (2001) Verbondenheid als antwoord op de-link-wentie? Leuven: Acco
Dijk van, P., Doorn van, E., (2004) Ontwikkelingsgericht begeleiden in alledaagse situaties. Werkboek voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking. Soest: Nelissen
Dochy F., Heylen L., Mosselaer vd H., (2000) Coöperatief leren in een krachtige leeromgeving. Leuven: Acco
Dochy F., Heylen L., Mosselaer vd H. (2002) Assessment in onderwijs. Utrecht: Lemma
Dochy, F., Heylen, L., Mosselaer van de, H., (2000) Coöperatief leren in een krachtige leeromgeving. Leuven: Acco
Dohrmann, K., (1992) Intuïtie. Goddelijke vonk of verborgen kennis? Rijswijk: Elmar
Draaisma, D., (2001) Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. De geheimen van het geheugen. Amsterdam: Muntinga Pockets
Ebbens, S., Ettekoven, S., (2005) Samenwerkend leren. Praktijkboek. Groningen: Wolters Noordhoff
Eijgenstein, Y., (2001) Happy Worker. Amsterdam: Podium
Emst van, A., (2002/2004) Koop een auto op de sloop. Utrecht: APS
Fanchamps, J., e.a. (2006) Ergens goed in worden. Johan van der Sanden en zijn beroepsonderwijs. Antwerpen/Apeldoorn: Garant
Frankl, V., (1987) De zin van het bestaan. Een psycholoog beleeft het concentratiekamp & een inleiding tot de logotherapie. Rotterdam: Ad. Donker
Furedi, F., (2004) Waar zijn de intellectuelen? Amsterdam: Meulenhoff
Galan de K., (2003) Trainen, een praktijkgids. Amsterdam: Pearson Education Benelux
Geldens, J., (2007) Leren onderwijzen in een werkplekleeromgeving. Waalre: J. Geldens
Gendlin, E.T. (1981) Focussen; gevoel en lijf. Haarlem: De Toorts
George, B., e.a. (febr. 2007) Discovering Your Authentic Leadership. Harvard Business Review www.hbr.org
Goleman, D. (1996) Emotionele intelligentie. Amsterdam: Contact
Gore, L., (2006) Een ongemakkelijke waarheid. Amsterdam: Maurits Groen Milieu
Gunster, B., en Prinsen, H., (2007) Ja-maar ik ben wel leraar. Esch: Quirijn
Communicatie en J. M. Meulenhoff bv.
Halévy, D., (2006) Mandala. Goesnes: Noetique
Haring, B., (2001) Kaas en de evolutietheorie. Amsterdam: Contact
Hermans, H., Dialoog en misverstand. Leven met de toenemende bevolking van onze innerlijke ruimte. Soest: Uitgeverij Nelissen
Herpen van, M., (2005) ErvaringsGericht Onderwijs; van oriëntatie tot implementatie. Antwerpen/Apeldoorn: Garant
Herpen van, M., e.a. (2007) Creativiteit & Speciale Onderwijszorg, een inspirerende combinatie. Antwerpen/Apeldoorn: Garant
Herpen van, M., Bosch, M., (2007) Grenzeloos betrokken. Heeswijk: Uitgeverij: Berne-Heeswijk
Heylen, L., e.a. (2006) Differentiatie in de klas. Omgaan met verschillen (EE-Cahier) Leuven: CEGO Publishers
Jansen, H., (2005) Levend leren. Ontwikkeling, onderzoek en ondersteuning binnen het pedagogisch werkveld. Utrecht: Uitgeverij Agiel
Janssens, A., (1999) Ontwikkeling stimuleren. Werkboek voor ouders en opvoeders. Leuven: Acco
Jochems, W., (2007) Onderwijsinnovatie als leidraad voor onderwijsresearch en professionele ontwikkeling. Eindhoven: TU/e
Jolles, J. (2006). Over ‘brein en leren’ in relatie tot onderwijsontwikkeling. Webcomment 60613 (www.jellejolles.nl)
Jolles, J. (2006). Beter onderwijs door meer kennis over leren en de hersenen. Webcomment 60317 (www.jellejolles.nl)
Jung, C., (1992) De mens en zijn symbolen. Rotterdam: Lemniscaat
Kelchtermans, G., (2002) Reflectief ervaringsleren voor leerkrachten. Mechelen: Wolters Plantyn
Kessels, J., Boers, E., Mostert, P., (2006) Vrije ruimte. Filosoferen in organisaties. Amsterdam: Boom
Kleijwegt, M., (2005) Onzichtbare ouders. De buurt van Mohammed B. Zutphen: Plataan
Knoope M., (1998) De creatiespiraal, natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid. Nijmegen: K.I.C.
Kohn, A., (1993) Punished by rewards. Boston: Houghton Mifflin Company
Kohn, A., (1999) The school our children deserve. Boston: Houghton Mifflin Company
Kok J., (2003) Talenten transformeren, over het nieuwe leren en nieuwe leerarrangementen. Eindhoven: Fontys Hogescholen
Koops, W., Levering, B., Winter de, M., (2007) Het kind als spiegel van de beschaving. Amsterdam: SWP
Kopland, R., (1988) Herinneringen aan het onbekende. Amsterdam: Van Oorschot
Korczak, J., (1986) Hoe houd je van een kind. Utrecht: Bijleveld
Kotter, J., Rathgeber, H., (2007) Onze ijsberg smelt!; succesvol veranderen in moeilijke omstandigheden. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Business Contact
Krishnamurti, J., (1985) Leven in vrijheid. Amsterdam: Duwaer
Krishnamurti, J., (1981) Brieven aan scholen. Deventer: Ankh-Hermes
Krishnamurti, J., (2000) Totale vrijheid. Krishnamurti ten voeten uit. Haarlem: Altamira-Becht
Kunneman, H., (2005) Voorbij het dikke-ik. Bouwstenen voor een kritisch humanisme. Amsterdam: SWP
Lageweg, W., (15 april 2006) Dialoog met de islam toont opvallende kansen voor maatschappelijk verantwoorde ondernemers. Financieel dagblad
Laevers, F. en Depondt L., (2004) Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijs. Leuven: CEGO Publishers
Laevers, F., Heylen L. en Daniels D., (2004) Ervaringsgericht werken met 6- tot 12 jarigen in het basisonderwijs. Leuven: CEGO Publishers
Laevers, F., Loock v. L en Peeters A., (1998) Contractwerk, een soepele weg naar differentiatie. Leuven: CEGO Publishers
Laevers, F., e.a. (2006) Draagkracht geven. Uitkomst voor de toekomst. (EE-Cahier) Leuven: CEGO Publishers
Laevers, F., Heylen, L., (2003) Involvement of children and teacher style. Insights from an international study on experiential education. Studia Paedagogica 35. Leuven: University Press
Laevers, F., Bertrands, E., (2004) Ondernemingszin (h)erkennen. Leuven: CEGO Publishers
Lammers, M., (2007) Coachen doe je samen. Baarn: Tirion Uitgevers BV
Leeuw de, J., Kannekens, J., (2000) Bedrijfsethiek voor HBO. Leende: Damon
Leeuw van der, B., (2006) Schrijftaken in de lerarenopleiding. Een etnografie van onderwijsvernieuwing. Heeswijk-Dinther: Esstede
Letschert-Grabbe, B., (2008) Dennis, de schrik van de school; Hoe pedagogisch werken kwaliteit van onderwijs verbetert. Assen:Van Gorcum
Liefhebber-Elgersma, A., Bok, A., (1992) Kleuters die mogen blijven en hun juffen ook… Enkhuizen: Ethelger
Linden van der, F., Laten we eerlijk zijn; 25 jaar spraakmakende interviews. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij L. J. Veen
Loeve, D., (2002) Van beginnende geletterdheid tot lezen. Drunen: Delubas
Luyendijk. J., Het zijn net mensen. Amsterdam: Podium
Maturana H. en Varela F., (1989) De boom der kennis. Amsterdam: Uitgeverij Contact
Meerdink J. & Hameetman, M., (2001) Vraag het de leerlingen! Een verkennend onderzoek naar leerlingparticipatie en de brede school in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: SWP/WESP
Mello de. A,. (1997) Wijsheid in één minuut. Tielt: Lannoo
Moers, P., (2007) Merk toch hoe sterk; het merk als strategische factor tot succes. Amsterdam: Kluwer
Morreel, J., &Roemer, J., (2006) Identiteit maak je samen. Schoolontwikkeling vanuit groeikansen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant
Morris, D., (1967) De naakte aap. Utrecht/Antwerpen: A.W. Bruna & zoon
Mulligen van, W., Gielis, P., Nieuwenbroek, A., (2001) Tussen thuis en school. Over contextuele leerlingbegeleiding. Leuven: Acco
Noom, M., Winter de, M., (2001) Op zoek naar verbondenheid. Zwerfjongeren aan het woord over de verbetering van de hulpverlening. Utrecht: Universiteit Utrecht
Oers van, B., (2005) Dwarsdenken. Essays over ontwikkelingsgericht onderwijs. Assen: Koninklijke Van Gorcum
Oers van, B., (2005) Carnaval in de kennisfabriek. De positie van het spel in Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Amsterdam: Vrije universiteit
Ofman D., (1992) Bezieling en kwaliteit in organisaties. Cothen: Servire Uitgevers
Ofman D., (1999) Kernkwaliteiten van het kwadrant. Bussum: Kern Konsult
Peters, J., Pouw, J., (2006) Intensieve Menshouderij. Hoe kwaliteit oplost in rationaliteit. Schiedam: Scriptum
Palmer P., (2005) Leraar met hart en ziel. Groningen: Wolters Noordhoff
Pijning, H., (1988) Psychologie in het onderwijs van motorische vaardigheden. Groningen: Wolters-Noordhoff
Pijning, H., (2000) Motoriek en leerpsychologie. Haarlem: de Vrieseborch
Poiesz, T., Raaij van, F., (2002) Synergetische marketing. Een visie op oorzaken en gevolgen van veranderend consumentengedrag. Amsterdam: Pearson Education Benelux
Prenen, R., Wysmans, M., (2004) Praten met ouders. Een gids voor leerkrachten, zorgbegeleiders, opvoeders en leerlingbegeleiders. Leuven: CEGO Publishers
Rakhorst, A., (2007) Duurzaam ontwikkelen… een wereldkans. Search Knowledge B.V.
Robinson, K., (2001) Out of our minds, learning to be creative. Capstone
Ros, A., (2007) Kennis en leren in het basisonderwijs. Fontys Hogescholen
Schuyt, K., (2006) Steunberen van de samenleving. Amsterdam: University Press
Senge, P., (1990) De vijfde discipline. De kunst & praktijk van de lerende organisatie. Schiedam: Scriptum Books
Senge, P., Otto Scharmer, C., Jaworski, J., Sue Flowers, B., Presence. Den Haag: Sdu Uitgevers bv
Sitskoorn, M., (2006) Het maakbare brein. Gebruik je hersens en word wie je wilt zijn. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker
Stevens, L., (1997) Overdenken en doen. ’s Gravenhage: Procesmanagement primair onderwijs
Stevens, L., (2002) Zin in leren. Leuven/Apeldoorn: Garant-Uitgevers
Stevens, L., Beekers, P., Evers, M., Wentzel, M., & Van Werkhoven, W., (2004) Zin in school. Amersfoort: CPS
Stevens, L., (2008) Leraar wie ben je? Antwerpen-Apeldoorn: Garant
Stilma, L., (1995) Van kloosterleven tot basisschool. Baarn: HBuitgevers
Susteren van, J., (1991) Helpen in eigen omgeving. Vindplaatsgericht werken. Utrecht: SWP
Varela, F., (1992) Ethical Know-How. Action, wisdom and cognition. Stanford: Stanford University Press
Verbiest, E., Samen wijs. (2004) Bouwstenen voor professionele leergemeenschappen in scholen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant-Uitgevers
Visser de, H., (2000) “Kind, Geloof, Vertrouwen” Een boek over Weerbaarheidstraining. Marcos Uitgeverij
Voorhoeve, B., (1992) Beelden als inspiratiebron – een werkboek. Zeist: Christofoor
Vries de, D., (2007) Bikers in Holland. Wormer: Inmerc bv
Waal de, F., (1982) Chimpanseepolitiek; macht en seks bij mensapen. Amsterdam: Becht’s Uitgeversmaatschappij bv
Weggeman, M., (2008) Leidinggeven aan professionals? Niet doen! Schiedam: Scriptum
Westendorp G., (2004) De spraakmakers, van pratende aap naar bewust denkende mens. Assen: Koninklijke van Gorcum
Wetering, J., (2001) Het Enneagram als weg naar verandering. Blaricum: Andromeda
Wielinga, E., (2001) Netwerken als levende weefsels. ’s Hertogenbosch: Uitgeverij Uilenreef
Wild R., (1994) In vrijheid leren. Heemstede: Altamira
Wild. R., (2002) Kwaliteit van leven voor kinderen en andere mensen. Amsterdam: SWP
Willan, J., Parker-Rees, R., Savage, J., (2004) Early Childhood Studies. Exeter: Learning Matters
Winsemius. P., (2004) Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Over Cruijff en leiderschap. Amsterdam: Balans
Winter de, M., (2006) Opvoeding in democratie. Amsterdam: SWP
Winter de, M., (2000) Beter maatschappelijk opvoeden. Hoofdlijnen van een eigentijdse participatie-pedagogiek. Assen: Van Gorcum & Comp.
Winter de, M., (1995) Kinderen als medeburgers; Kinder- en jeugdparticipatie als maatschappelijk opvoedingsperspectief. Utrecht: de Tijdstroom
Wolters. G., & Janssens, H., (1986) Wat is er met dat kind? Groningen: Wolters-Noordhoff
Wood. J., (2006) Leaving Microsoft to change the World; an entrepreneur’s odyssey to educate the world’s children. New York: HarperCollins Publisher
 
 
Films
Herpen, M., (2000) ErvaringsGericht Onderwijs; 10 jaar bs. Uilenspiegel. www.ervaringsgerichtonderwijs.nl
Herpen, M., (2004) De klas van Nienke. www.ervaringsgerichtonderwijs.nl
Kaetsu, N., (2003) Japanse levensles “Children Full of Life”. NHK
Rietveld, T., (2002) Over de school van morgen. Consent communicatie / PMPO
Rietveld, T., (2007) Onderwijs Anders. KPC Groep / Fontys
Rietveld, T., (2004) Gewoon kiezen, anders leren in het voortgezet onderwijs. NIVOZ
 
 
Sites
www.marcelvanherpen.nl
www.duoo.org
www.ervaringsgerichtonderwijs.nl
www.nivoz.nl
 
 
Previous: Chapter 15
Next: Chapter 17